Kernenergie is niet nodig voor onze bevoorradingszekerheid

Het licht blijft ook zonder kernenergie branden

Hebben we Doel 1 en Doel 2 nodig om het licht te laten branden? Een analyse van energieregulator CREG leert ons dat de vrees voor een stroomuitval o.a. doordat Doel 3 en Tihange 2 stillagen in de winter van 2014-2015 absoluut niet nodig was. Ook voor de winter van 2015-2016 verwacht de energieregulator geen problemen. Als de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw opstarten, wacht ons zelfs een teveel aan capaciteit. Een rapport van ELIA, dat werd vrijgegeven vlak na de definitieve beslissing om Doel 1 en Doel 2 langer open te houden, bevestigt dit. Het argument van de regering dat we Doel 1 en 2 wel moesten verlengen om onze elektriciteitsbevoorrading te verzekeren, houdt dus geen steek. Maar tegelijk fnuiken we elke nieuwe investering in elektriciteitsproductie door blijvend onzekerheid te creëren over de kernuitstap , stelt de CREG.

Belgische kerncentrales vallen voortdurend stil

De Belgische kerncentrales behoren tot de minst beschikbare ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van de internationale kernenergiewaakhond IAEA. Deze lijst is gebaseerd op de “Unplanned Capability Loss-factor” oftewel de duur dat kerncentrales buiten bedrijf zijn door ongeplande gebeurtenissen. Deze internationaal erkende indicator geeft een zeer goed beeld van de betrouwbaarheid van een kerncentrale.

In 2014 lagen de Belgische kerncentrales 29% van de tijd onverwacht stil. Wereldwijd vallen kerncentrales gemiddelde 3% van de tijd onverwacht uit. In de periode 2012-2014 scoorden de Belgische kerncentrales het slechtst van alle landen met een factor van 20,5%. Dat kernenergie in België vandaag géén betrouwbare en zekere energiebron is, staat met andere woorden volledig buiten kijf.

De uitschakeling van Doel 3 en Tihange 2 door vermeende scheurtjes in het reactorvat, is een van de redenen dat we niet op onze kerncentrales kunnen rekenen. Maar onze kerncentrales kenden daarnaast nog tal van andere problemen. Zo was er de laatste jaren de sabotage van Doel 4 (die ook vandaag nog niet opgehelderd is), een brand in een transformator van Doel, een lekkende lasnaad in Doel 3, een alternator die het liet afweten, en ga zo maar door.