Lopen er nog andere rechtszaken tegen kernenergie?

Greenpeace startte een juridische procedure bij de Raad van State om een nietigverklaring te vragen van de uitvoeringsbesluiten voor de levensduurverlenging van de oudste kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Daarnaast diende de organisatie een klacht in bij de Burgerlijke Rechtbank. Greenpeace doet dit met gelijkaardige argumenten als BBL en IEW: er werd geen milieueffectenrapport opgesteld en er vond geen grensoverschrijdende publieke consultatie plaats om inspraak van burgers en omwonenden mogelijk te maken. Het verschil met onze rechtszaak? Greenpeace vecht de uitvoeringsbesluiten aan bij de Raad van State. BBL en IEW vechten de wet zelf aan bij het Grondwettelijk Hof. Bovendien vecht Greenpeace naast Doel 1 en Doel 2 ook de levensduurverlenging van Tihange 1 aan. Dit was voor BBL niet meer mogelijk, aangezien de wetswijziging van deze levensduurverlenging al te lang geleden gebeurde.

BeNeGora, een grensoverschrijdende milieuorganisatie tussen Nederland en België stapte ook naar de Raad van State tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 en Tihange 1. Deze organisatie drukt sterk op de noodzaak van een grensoverschrijdende publieke consultatie.

De vzw Nucléaire Stop Kernenergie heeft een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (FR) om te eisen dat de scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3 onmiddellijk stilgelegd worden tot een ernstig onderzoek gebeurd is. Een tweede verzoekschrift, namens individuele aanvragers, volgt normaal gezien binnenkort. Meer informatie vind je op not2d3.be.

Daarnaast loopt er nog onderzoek naar de mogelijkheid voor de opstart van andere (juridische) procedures vanuit België, Nederland en Duitsland. Zo kondigde het Nederlandse Maastricht al dat het juridische stappen wil ondernemen en is de Duitse stadsregio Aken naar de Raad van State gestapt om de toestemming voor de heropstart van de kernreactor Tihange 2 nietig te laten verklaren. 

Een aantal energiebedrijven, waaronder de energiecoöperatie Ecopower, dienden samen met Greenpeace een klacht in bij de Europese Commissie. Zij oordelen dat Electrabel als uitbater van de kerncentrales illegale staatssteun heeft gekregen bij de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2.